Gabions

Gabions

Gabions Són contenidors de pedres retingudes amb malla de filferro. Murs de contenció, decoració, control de rius i com a conservació del sòls. Gabions Són contenidors de pedres retingudes amb malla de filferro. Murs de contenció, decoració, control de rius i com a...