La nostra pedra

Ubicada a la comarca del Bages está tipificada com a roca sedimentaria de tipus calcarenita, es una roca sedimentaria de tipus sorrenc de tonalitat variable,
marro-beig, marró-rossat i gris-blavòs, homogenea,compacta i coherent tant d’aspecte com de grá, molt apreciada com a pedra ornamental..

Els nostres treballs

Llosa

Aplicació per a revestiments de façanes i paviment de transit. Poden ser emprades per a altres usos com murs, llars de foc, altars de tipus religiós entre altres.

.

Pedra basta

Són pedres gruixudes que serveixen com a bon aïllant de soroll i de foc, es resistent i no necessita manteniment.

Aplicació en Façanes, Murs, Jardineria

Gabións

Són contenidors de pedres retingudes amb malla de filferro.
Murs de contenció, decoració, control de rius i com a conservació del sòls. 

.

Pedra de mamposteria

Les aplicacions principals de les lloses com a material de construcció són per a fer recobriment de façanes o murs. 
Serveixen com a bon aïllant sonor i de foc, es resistent i no necessita cap manteniment.

Pedra de rocalla

Les aplicacions principals de la pedra de rocalla es com a mur.Es fan servir per a  murs de contenció o murs decoratius per jardineria. 

Tenim de diferents mides per a tot tipus de treballs.

Peces especials i monòlits

És un monument de pedra o una formació geològica d’una sola peça o associats formant una construcció.

Aplicació en zones emblemàtiques, jardineria, taules o bancs.

¿Tens algun dubte? Contactans

7 + 13 =