La nostra pedra

La nostra extractiva es de Roca Calcarenita.
Es una Roca Sedimentaria de tipus Sorrenc de tonalitat variable, molt apreciada com a Roca Ornamental.

Els nostres treballs

Llosa

Aplicació per a revestiments de façanes i paviment de transit i decoratius

 

 

Pedra basta

Són pedres gruixudes que serveixen com a bon aïllant de soroll i de foc, es resistent i no necessita manteniment.

Aplicació en Façanes, Murs, Jardineria

Gabións

Són contenidors de pedres retingudes amb malla de filferro.

Murs de contenció, decoració, control de rius i com a conservació del sòls. 

Pedra de mamposteria

Les aplicacions principals de les lloses com a material de construcció són per a fer recobriment de façanes o murs. 

Serveixen com a bon aïllant sonor i de foc, es resistent i no necessita cap manteniment.

Pedra de rocalla

Les aplicacions principals de la pedra de rocalla es com a mur.Es fan servir per a  murs de contenció o murs decoratius per jardineria. 

Tenim de diferents mides per a tot tipus de treballs.

Peces especials i monòlits

Aplicació en Zones emblemàtiques i Jardineria

Taules, decoració per jardineria y bancs.

 

¿Tens algun dubte? Contactans

2 + 14 =